Yükleniyor...

Branşlar

Robotik Kaynak Operatörü

Kaynak robotu olarak kullanılan endüstriyel robotlar son derece zor ve uzmanlık gerektiren kaynak işlemlerini en doğru ve sorunsuz şekilde gerçekleştirir. Orta ve küçük ölçekli işletmelerden, büyük sanayi kuruluşlarına kadar hemen her kuruluş için kaynak robotu kullanımı verimli ve doğru bir çözüm.

Kaynak robotu için bütçelendirme aşamasında ihtiyacın iyi tanımlanması büyük önem taşımakta. İşletmede yürütülen çalışma doğrultusunda yapılan analiz sonucu ihtiyacın belirlenmesi, kaynak robotu maliyetini de düşürür ve en verimli sonucun alınmasını da sağlar. Robotik kaynak operatörü; değişkenliklere göre robot ve CNC takım tezgahı makinelerini tekrardan programlayacak becerilere sahip olan nitelikli kişilerdir.

CNC Operatörü

CNC operatörleri, makine parçası ve benzeri mekanik aksamları üretmekte olan atölyelerde ve fabrikalarda sıkça rastlanan meslek elemanlarıdır. CNC tezgah operatörü, verilen bir iş parçasını tornalama, frezeleme, taşlama gibi talaşlı imalat yöntemleri ile cnc tezgahlarının işleme merkezlerinde hazır programlar kullanarak, gerektiğinde parametreleri ve program verilerini değiştirerek, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde işleme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişilere denilmektedir.

Her CNC operatörü aynı işi yapmaz. Çünkü CNC makineleri farklı işlevlere sahiptir ve her birisinin farklı bir uzmanlık alanı bulunur. Dolayısıyla her makine için farklı teknik bilgi gerekebildiği için CNC operatörleri de kendi aralarında; CNC Freze, CNC Torna gibi farklı aletlere göre unvanlara sahip olabilmektedirler.

Torna Operatörü

Torna Operatörlüğü, metallerin ve yapay malzemelerin kesilmesinde uygulanan bir tür teknolojik işlemdir. Tornacılık, geleneksel bir torna tezgâhında elle yapılabilir veya sıklıkla bir operatör tarafından sürekli denetime ihtiyaç duyan veya otomatikleştirilmiş bir torna tezgâhı ile yapılabilmektedir.

Bu işlemler sırasında, işlemlere ve işlenecek parçanın özelliklerine uygun kesici takımların seçilmesi, gerekli ayarların danışarak yapılması, parçaların verilen toleranslar içinde işlenerek talimatlarda belirtilen ölçülere, kaliteye ve özelliklere uygun hale getirilmesi, makinelerin ve tezgâhların zarar görmemesi, çevreye zarar verilmemesi ve işlemlerin güvenli bir şekilde belirlenen süre içinde gerçekleştirilmesi esastır. İş parçasının ölçülerinin alet ve mastarlarla doğru şekilde ölçülmesi ve spesifikasyonlara veya teknik resme uygunluğunun kontrol edilmesi, tezgâhın işe hazırlanması, gerektiğinde takımların bilenmesi, basit tornalama işlemleri sırasında gerekli gözlem ve kontrollerin yapılarak uygunsuzlukların giderilmesi ve işlem görmüş olan parçaların uygun şekilde temizlenerek istiflenmesi, tornacının mesleki yetkinliğini gerektirir.

Montaj Elemanı

Bir ürünün hazır olan farklı parçalarının belirlenmiş bir amaca yönelik olarak tek bir ürünü ortaya çıkarabilmek üzerine yapılmakta olan birleştirme işlemidir. Montaj işlemi hayatımızın birçok alanında kullandığımız çok önemli bir yere sahiptir.

Makinenin ve ilgili donatımın montaja hazır küçük parçalarını teknik özelliklerine göre yada orijinal elemanı kopya edip birleştirerek tamamlanmış parçalar yapan, takım tezgahlarını kullanarak makine parçalarını birleştiren, alıştıran ve onaran kişidir.

Bakım Uzmanı

İşyerindeki karmaşık olmayan makina, alet, donanım ve sistemlerde oluşan aksaklıkları gideren ve bunların istenilen şekilde çalışması için gerekli bakımlarını ve rutin arızaların onarımlarını gerçekleştiren kişidir.İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak;

İş verimini artırmak için mevcut makineleri geliştirmek, Fabrika için gerekli olabilecek yeni makineleri ilgili birimlerden talep etmek, Makine ve parçalar üzerinde programlı kontroller yapmak, Ekipmanı kalibre etmek, Makine parçalarını yağlamak ve temizlemek, Parçaların revizyon ve değişimini yapmak, Kalite denetimlerini yürütmek, Bakım strateji, prosedür ve yöntemleri tasarlamak, Rutin bakım işlerini yürütmek ve ekipman hatalarını onarmak, Arıza kaynaklarını teşhis etmek, yeni parça monte etmek ve ekipmanın doğru şekilde çalıştığından emin olmak, Bakım raporlarını tutmak ve makine üzerinde yürütülen tüm onarım işlerini kayıt altına almak, Firma sağlık ve güvenlik protokollerine uygun çalışmak

IT Uzmanı

Bilgisayar teknolojilerinin gelişimi ve üretiminden çok kullanımı ve ihtiyaçlara cevap vermesi önemli olan ülkelerde, bilgisayar teknolojilerinin ne kadar etkin ve geniş kullanıldığı önemlidir. Buna bağlı olarak bu etkinliği ve genişliği artırmak için Enformasyon Teknolojileri'ne verilen önem artmıştır ve böylece bilişim ve teknoloji dünyasında hızla yayılan IT, zamanla şirketlerin organizasyonlarında olmazsa olmaz bir departman haline gelmiş, buna bağlı olarak IT Uzmanlığı olarak bilinen bir iş alanı ortaya çıkarmıştır.

IT uzmanları şirketlerin, bilişim ve teknoloji alanındaki sorunlarını tespit ederek, teknolojik imkanlar ve yetenekler sayesinde sorunlara çözüm bulur, ihtiyaçları karşılar.Bu özellikleri itibariyle IT Uzmanları, bilişim araçlarına, sistemlere, teknolojik gelişmelere hakimdir ve açıktır.

Yazılım Uzmanı

Yazılım uzmanı; bağlı olarak çalıştığı kurumun ihtiyaçlarına göre araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan, yazılım programları tasarlayan kişidir. Bilişim çağının getirdiği teknolojik gelişmelere bağlı projeler üretir.

Mobil cihazlarda, bilgisayarda ya da yazılım kullanılan farklı ortam içerisinde sistem geliştirmek. Söz konusu ortamlarda yazılım tasarlamak. Yazılım ve sistemlerin geliştirilmesini sağlamak. Yazılım ve sistemlerin tasarımından bakımına, test edilmesinden değerlendirilmesine kadar olan tüm aşamaları takip etmek ve kontrol altında tutmak. Teknolojinin gelişmesiyle değişen yazılım sektörüne ayak uydurmak için sürekli araştırma yapmak,İşletim sistemleri kurmak, yazılımların hatasız çalışması için çözümler üretmek.

Mekanik Üretim Elemanı

İnsan yaşantısında dün olduğu gibi bugün de mekanik biliminin yeri büyüktür. Suyun akışından tutun da, insanın yaşamını kolaylaştırmak için tasarlanan uçağın uçuşuna, makinelerin çalışmasına kadar tabiattaki bütün hareketler mekanik prensiplerine göre gerçekleşir.

Başta Makine olmak üzere mühendisliğin tüm uygulamalarında, mekanik bilimi ve prensipleri büyük öneme sahiptir ve bu sahalarda çalışanlar tarafından özümsenmesi gerekir. Mekanik üretim elemanı; ürün, makine ve ekipman, test etme, mükemmelleştirme ve bakımlarını sağlama alanlarında çalışan kişidir.

Elektrik İşleri

Elektrik işlerinde, elektrikli alet ve elektronik test ekipmanlarını kullanarak endüstriyel makinelerin elektrikli ve elektronik bileşenlerinin bakım ve onarımını yapar.

Elektrik montajcısı, umumi elektrik şebekesinin hatlarını döşer. Elektrikçi (elektrik tesisatçısı), elektrik abonelerinin özel elektrik tesisatını gerçekleştirir: Kendisine verilen plan ve şemalara göre, elektrik kablolarını ve kordonlarını yerleştirir, bunların geçeceği delikleri ve yuvaları açar. Sonra elektrik anahtarlarının, akım prizlerinin ve sigortaların montajını yapar. Genellikle küçük bir ekiple çalışır. Tesisatın konumu, onun bazen yerde,bazen de merdivenlere tırmanarak, rahatsız bir pozisyonda çalışmasını gerektirir. Mesleğinde başarılı elektrik tesisatçıları için açılan kurslar, onlara, elektrik ustası ve teknisyeni olarak yetişme imkânı sağlar.

Metal Kalıp Ustası

Özdeş parçaları, istenen ölçü sınırları içerisinde ve en kısa zamanda talaş kaldırmadan üreten, malzeme sarfiyatı ve insan gücünün asgari düzeyde tutulmasına yardımcı olan, takım tezgâhları ile çalışan aygıta sac metal kalıpları adı verilir. Bu mesleği bilen kişiye kalıpçı, bu mesleğe de kalıpçılık denir.

Kalıplarla üretilen parçalar, günlük yaşantımızın her bölümüne girmiştir. Mutfak malzemelerinde, elektrik-elektronik endüstrisinde, özellikle otomotiv endüstrisinde ve sayamayacağımız diğer endüstri kollarında kalıplarla üretilen parçalar kullanılmaktadır. Ülkemizde kalıpçılık sektörü yeni olmasına rağmen, otomotiv sektörünün gelişmesiyle birlikte bir ivme kazanmış ve süratli gelişmeler yaşanmıştır. Bu alanda yetişmiş kalifiye elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Otomasyon

Otomasyon, insan aracılığıyla yapıldığında hata ihtimalinin yükseldiği, ürünün tasarlanan üretim teknolojisi gereği tüm imalat aşamalarında veya birbirine bağlı proseslerin izleme, kontrol, işlem yapma ve optimizasyonu dâhil tekrarlı, karmaşık, detaylı ve sürekli analiz edilmesi gereken, mekanik, elektronik, yazılımsal donatılara sahip sistemler bütünüdür.

Üretimde özellikle tekrar, hız ve kalite faktörlerinin optimal seviyelerde olması gereken endüstriyel alanlarda, nümerik kontrol, programlanabilir lojik kontrolcü endüstriyel kontrol sistemleri CAD, CAM, proses planlama, kalite kontrol, bilgisayar destekli tasarım ve üretim teknolojileri kullanılmaktadır.

CAD /CAM

Bilgisayar Destekli Modelleme veya Bilgisayar Destekli İşleme olarak da bilinen bilgisayar destekli imalat, tezgahların ve ilgili parçaların iş parçalarının imalatında kontrol edilmesi için yazılımı kullanabilen kişidir.

CAM programları karışık biçimli veya elle yazılması zor olan daha doğrusu elle yazılması imkânsız olan parçaların CNC tezgâhlarında işlenmesi için gerekli NC kodlarını verdiğiniz parametrelere göre oluşturan programlarıdır.

Ar-Ge Uzmanı

Araştırma Geliştirme (Arge) Uzmanı, arge bölümü bünyesinde planlanan araştırma strateji ve girişimlerinin başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlar.

Kamu kurumu ve kurumsal özel şirketlerde görev alabilen arge uzmanının sorumlulukları şunlardır; Firma ürün yada hizmetine yönelik araştırma, geliştirme ve istatistiksel analiz ihtiyacını belirlemek, Bulgu, istatistiksel veri ve proje etkilerini içeren raporlar hazırlamak ve trend analizi yapmak, Araştırma bulgularını firma yetkililerine iletmek, Yeni araştırma geliştirme programlarını desteklemek ve mevcut programlarda değişiklik yapmak için uygun finansman kaynaklarını belirlemek üzere araştırma yapmak, Fikri mülkiyetin korunması, yönetimi ve lisanslanmasını gerçekleştirmek, Araştırma geliştirme ihtiyaçlarını takip etmek, Açık iletişim ve duyarlılık ortamını teşvik ederek birim personeli ile iş birliği içerisinde çalışmak, Hizmet performansının ölçülmesine odaklanan araştırma ve değerlendirme çalışmaları planlamak, Firma veri gizliliğine sadık kalmak.

Kalite Uzmanı

Şirketlerin üretim, kalite politikaları ve hedefleri doğrultusunda, imal edilen ürünlerin kalitesinin, test prosedürlerinin ve üretim sırasında oluşan kalite sorunlarının takibini yapan, ilgili departmanlara raporlayan ve sorunu çözüme kavuşturmak için çeşitli çalışmalar gerçekleştiren nitelikli kişidir. Kalite uzmanının; bünyesinde çalıştığı firma içinde gerçekleşen faaliyetleri ve kayıtları düzenli olarak takip etmek ve raporlamak, ayrıca bu dokümantasyon sürecinin hem yönetim hem de devamlılığını sağlamak gibi birçok görevi vardır.

Kalite uzmanları;ISO/IEC 17020, 17065, 17021, 17024, 17025 denklik standartlarına uygun olarak entegre yönetim sistemlerini ve kapsam genişletme faaliyetlerini alakalı bütün bölümler ile koordineli bir şekilde sürdürmek ve geliştirilmesini sağlamak, Kalite yönetim sistemlerinin hedeflerine paralel olarak standartlara uygun biçimde sistem ve kalite yönetim prosesleri oluşturmak, Dokümantasyon sürecinin takibini, yönetimini ve devamlılığını sağlamak, Gerekli durumlarda şirket içinde verilecek olan kalite eğitimlerini düzenlemek ve eğitimci rolü üstlenmek, Şirket içi faaliyetlerin ve kayıtların düzenli olarak takibini sağlamak ve raporlama işlemlerini yapmak, İç ve dış araştırma planlarını gerçekleştirmek ve yönetimini sağlamak, Gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetleri takip etmek, yer alır.

Satış Pazarlama

Pazarlama firmaların, hangi malların veya hizmetlerin müşterilerinin ilgisini çekeceğini tayin etmeleri ve satışlar, iletişim ve işletme idaresi geliştirmeleri için stratejileri belirlemeleri sürecidir.

Şirketin karlılık oranını yükselten ve buna bağlı bireysel kariyerinde de yeni hedeflere ulaşabilen satış pazarlama elemanının başlıca görev ve sorumlulukları şöyledir:Potansiyel müşteri/tüketici ve pazar imkânlarını araştırmak, Tüketicilerin ya da müşterilerin farkında olduğu veya olmadığı ihtiyaçlarını belirlemek, Tüketici ihtiyaçlarına uygun olarak ürün geliştirmek, Müşteri ilgisini çekebilecek stratejiler oluşturmak, Ürün hakkında detaylı bilgi ve tanıtım için ilan, reklam filmi ve medya gibi mecraları kullanmak, Ürün ya da hizmetin müşteri gözünde değerini arttırmak için stratejik çalışmalar yürütmek, Satış alanında yeni projeler ve operasyonlar oluşturmak, Müşteri talep ve fikirlerini takip etmek, Reklam altyapı çalışmaları hazırlamak, İşletmenin hedef ve prosedürlerine uygun çalışmalar hazırlamak.