Yükleniyor...

Hakkında

USTAM

Sektör Temsilcileri ile derin görüşmeler, 392 işletme ile saha araştırması, 84 kamu - sektör temsilcisi ile yapılan İstihdam Odaklı Mesleki Eğitim Çalıştayı ve birebir OSB ziyaretleri ile tamamlanan fizibilite araştırmaları sonucu USTAM’ın yönetim, eğitim ve istihdam modeli şekillenmiştir.

Sektörden gelen taleplere göre çeşitlenecek branşlar öncesinde; saha araştırmasında sektörün çalışan bulmakta zorlandığı alanlarda pilot olarak planlanan kurslarımıza başvurular www.ustamkocaeli.com sayfası üzerinden yapılacaktır. CRM sistemi ile başvuru, eğitim, staj ve istihdam süreçleri gerek usta adayları gerek işletmeler ve komisyonlar tarafından aktif takip edilecektir.

Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikte hazırlanacak müfredatlar ile verilecek eğitimlerimiz, alanında uzman eğitmenler ile, son teknoloji atölyelerde uygulama ağırlıklı olacaktır. Her meslek için kurs sonunda yazılı ve uygulamalı bitirme sınavı yapılacaktır. Başarılı olan kursiyerlere belgelendirme yapılacak olup, kursu başarı ile tamamlayan kursiyerlere Üniversite Onaylı Sertifika verilecektir. Zorunlu mesleklerde ise ayrıca, kursiyerin Mesleki Yeterlilik Belgesi alması sağlanacaktır. Her kursun eğitim süresinin sonunda, başarılı olan kursiyerlerimiz işletmelerin talepleri doğrultusunda eğitim aldıkları alanlarda staj yapabileceklerdir.

USTAM Kocaeli Projesi kapsamında, yalnızca sektörün eleman bulmakta güçlük çektiği meslekler eğitime açılmaktadır. İstihdam odaklı eğitimler verilerek, mezun kursiyerlerin işverenler ile bir araya getirilerek istihdam edilmeleri hedeflenmektedir.

 • Proje Amacı

  Kocaeli ilinde yaşayan örgün eğitim çağı dışına çıkmış, herhangi bir mesleği olmayan bireylere, nitelikli mesleki ve teknik elemanların yetiştirilmesi amacıyla, işletmeler tarafından talep edilen alanlarda eğitimler vererek, niteliklipersonel ile sektör buluşmasını sağlayarak istihdama katkıda bulunmaktır.

 • Hedef Kitlesi

  Projenin öncelikli hedef kitlesi Kocaeli'de yaşayan örgün eğitim imkanını kaçırmış işsiz bireylerdir.

 • Eğitim ve İstihdam Süreci

  Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikte hazırlanacak müfredatlar ile verilecek eğitimlerimiz, alanında uzman eğitmenler ile, son teknoloji atölyelerde uygulama ağırlıklı olacaktır. Her meslek için kurs sonunda yazılı ve uygulamalı bitirme sınavı yapılacaktır. Başarılı olan kursiyerlere belgelendirme yapılacak olup, kursu başarı ile tamamlayan kursiyerlere Üniversite Onaylı Sertifika verilecektir. Zorunlu mesleklerde ise ayrıca, kursiyerin Mesleki Yeterlilik Belgesi alması sağlanacaktır. Her kursun eğitim süresinin sonunda, başarılı olan kursiyerlerimiz işletmelerin talepleri doğrultusunda eğitim aldıkları alanlarda staj yapabileceklerdir.

 • Yönetim Modeli

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde oluşturulan komisyonlar tarafından faaliyetler yürütülecektir.

  Danışma Kurulu

  Projenin uygulama aşamasında ihtiyaçların, beklentilerin, sorunların çözümüne yönelik yol gösterici olacaktır.

  Eğitim Komisyonu

  Eğitime açılacak branşların belirlenmesini, müfredatların geliştirilmesini, başvuru değerlendirme ve eğitim süreçlerinin yönetilmesini sağlayacaktır.

  İstihdam Komisyonu

  İşletmelerin personel ihtiyaç analizi ile mezun kursiyerlerin staj ve istihdam süreçlerinde aktif rol üstlenecektir.